Uwaga! Zmiana adresu firmy: Spółdzielców 8Ł, 72-006 Mierzyn

RODO – przetwarzanie danych osobowych

RODO – W związku ze zmianami w przepisach o ochronie danych osobowy z dnia 25 maja 2018 roku i art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowychjest Benitech Techniki Osłonowe Sp. z o.o., ul. Południowa 5, 71-001 Szczecin, oraz spółki powiązane Benitech Jakub Kaczała oraz Benitech Techniki Osłonowe Sp. z o.o. Sp. K , tel. +48 91 885 26 50, e-mail: rodo@benitech.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu

 • Realizacji Umowy, w tym wystawieniu stosownych dokumentów takich jak dokumenty zlecenia, zamówienia, faktur
 • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym również rozpoznania ewentualnych reklamacji, wykonywania serwisów, montaży (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego, np. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c),
 • ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń, co może obejmować sprzedaż naszych wierzytelności innemu podmiotowi, czyli w naszym uzasadnionym interesie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • marketingu bezpośredniego, czyli w naszym uzasadnionym interesie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie przez Państwa danych osobowychjest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia i wykonania umowy oraz wystawienia faktury VAT

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów, czyli:

 • przez czas niezbędny do zawarcia i wykonania łączącej nas umowy oraz okres, po którym nastąpi przedawnienie roszczeń wynikających z tej umowy;
 • przez czas określony w przepisach prawa, np. okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać faktury i dokumenty księgowe.

Będziemy przekazywać Państwa dane następującym podmiotom:

 • Dostawcą, Producentą w celu realizacji Przedmiotu Umowy 
 • działającym na nasze zlecenie agencjom reklamowym lub innym podmiotom podejmującym na nasze zlecenie działania marketingowe lub promocyjne,
 • podmiotom dostarczającym i wspierającym nasze systemy teleinformatyczne,
 • podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze, audytowe i pomoc prawną,
 • bankom, innym instytucjom płatniczym i towarzystwom ubezpieczeniowym,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, spedycyjną, przewozową, 
 • podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną lub nabywcom wierzytelności.
 • Podmiotom prowadzącym Księgowość
 • Podmiotomsprawdzających  poziom satysfakcji Klienta

Państwa dane osobowe nie będąprzekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy tzn. obszar Unii Europejskiej, Norwegii, Lichtensteinu i Islandii; nie będą tez przekazywane do organizacji międzynarodowej;

 • Nie podejmujemy decyzji, które Państwa dotyczą w sposób zautomatyzowany ani nie dokonujemy profilowania.

Mają Państwo prawo: 

 • dostępu do swoich danych i ich poprawiania, 
 • wnioskowania o usunięcie danych (jeżeli są przetwarzane bezpodstawnie), o ograniczenie lub zaprzestanie ich przetwarzania oraz o przeniesienie danych.

Niezależnie od powyższych uprawnień mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, w tym na cele marketingu bezpośredniego.

Mają Państwo też prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, jeżeli uznają, że Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane z naruszeniem prawa.